Јавно претпријатие за водоснабдување СТУДЕНЧИЦА Кичево

Дознај повеќе за:
ЈП „Студенчица“ Кичево

Општо за Јавното претпријатие „Студенчица“

Јавното претпријатие за водоснабдување „Студенчица“ како правен субјект е настанато со статусна промена, делење на ЈП за водоснабдување „Студенчица и Злетовица“ ЦО Скопје, на две Јавни претпријатија со Одлука на Управниот одбор на ЈП за водоснабдување „Студенчица и Злетовица“ ЦО Скопје, донесена на 09.05.2001 година, на која владата на РМ даде согласност со Одлука, донесена на 12.07.2001 година. Со наведената статусна промена, целокупниот капитал и средствата, како и сите права и обврски на ЈП „Студенчица и Злетовица“ Скопје во целост ги превзема ЈП „Студенчица“ Скопје. Дејноста на ЈП „Студенчица“ Кичево е утврдена во горенаведената Одлука: собирање, пречистување и

Повеќе...
 
Регионален систем за водоснабдување Студенчица

Општо за регионалниот систем за водоснабдување Студенчица

Регионалниот систем за водоснабдување Студенчица е капитален објект на Република Македонија, кој ги зафаќа изворите на реката Студенчица на надморска висина од 965 метри и е димензиониран за проток од 1500 l/s со вкупна должина на главниот цевковод и пропратните објекти од 110 km.

Повеќе...
 

Кој е онлајн

Има 33 гости присутни

Пребарувач

Анкета

Дали ви се допаѓа страната?