Јавно претпријатие за водоснабдување СТУДЕНЧИЦА Кичево

Изворот и текот на реката Cтуденчица PDF Печати Е-пошта
Изворот „Студенчица“ се наоѓа на источната страна на планината „Бистра“ на надморска висина од 965 метри, 4-5 километри возводно од с.Горни Добреноец, општина Другово. Географската сливна површина на реката „Студенчица“ заклучно до изворот изнесува 22,4 km2, но како и другите извори во ова подрачје, така и изворот „Студенчица“ се прихранува и од соседните сливни подрачја, односно има долги патишта на прихранување. Карактеристично за изворот е што носи студена снежница, поради што и изворот и реката го носат името по студената бистра вода.

Изворот и текот на реката Студенчица


 

Кој е онлајн

Има 25 гости присутни

Пребарувач

Анкета

Дали ви се допаѓа страната?