Јавно претпријатие за водоснабдување СТУДЕНЧИЦА Кичево

Издашност на изворот во месец август 2017 година PDF Печати Е-пошта

Издашноста на изворот во текот на месец август 2017 година се движеше во граници од 714 литри во секунда како минимална, до 827 литри во секунда како максимална вредност на проток. Средната вредност за месец август изнесува 758 литри во секунда.

Средната вредност на водостој на Каптажа изнесува 29,53 сантиметри, максималната 31 додека пак минималната е 28,5 сантиметри.

Измерените податоци за издашноста на изворот и водостојот во текот на сите месеци од 2017 година може да се видат на оваа табела.

 

Кој е онлајн

Има 19 гости присутни

Пребарувач

Анкета

Дали ви се допаѓа страната?