Јавно претпријатие за водоснабдување СТУДЕНЧИЦА Кичево

Извештаи за финансиско работење PDF Печати Е-пошта

Согласно Извадокот од Нацрт-записникот од Дваесет и третата седница на Владата на Република Македонија,  со арх.бр. 44-3979/1 од 15.08.2017 година се постапува по точка 14 каде се укажува на јавните претпријатија на веб-страницата на јавното претпријатие да ги објави извештаите со податоци и показатели за финансиското работење на јавното претпријатие (Годишен извештај за 2016 година, извештај за прв и втор квартал 2017 година).

 

Кој е онлајн

Има 8 гости присутни

Пребарувач

Анкета

Дали ви се допаѓа страната?