Јавно претпријатие за водоснабдување СТУДЕНЧИЦА Кичево

Управување PDF Печати Е-пошта

Систем на управување на ЈПВ „Студенчица“

 

Oргани на Јавното претпријатие за водоснабдување „Студенчица“се:

 

- Одбор за контрола на материјално-финансиското работење;

- Управен одбор;

- Директор;


Со Решение на Владата на Р.Мaкедонија именувани се следните членови на Одборот за контрола на материјално-финансиското работење:

1. Лирим Фејза, претседател

2. Ален Цаноски, заменик претседател

3. Зорица Чепујноска

4. Исмаил Мехмеди

5. Насер Исмаили


Со Решение на Владата на Р.Мaкедонија именувани се следните членови на Управниот одбор:

1. Саит Абазовски, претседател

2. Фестиме Дервиши, заменик претседател

3. Стојан Мицкоски

4. Тони Матлиоски

5. Билјана Спасеска

6. Мерита Демири

7. Марјана Андриеска

8. Јана Костадиновска

9. Садат Рамчески


Директор:

Урим Ахмеди

 

Кој е онлајн

Има 12 гости присутни

Пребарувач

Анкета

Дали ви се допаѓа страната?