Јавно претпријатие за водоснабдување СТУДЕНЧИЦА Кичево

Управување PDF Печати Е-пошта

Систем на управување на ЈПВ „Студенчица“

 

Oргани на Јавното претпријатие за водоснабдување „Студенчица“се:

 

- Одбор за контрола на материјално-финансиското работење;

- Управен одбор;

- Директор;


Со Решение на Владата на Р.Мaкедонија именувани се следните членови на Одборот за контрола на материјално-финансиското работење:

1. Зорица Чепујноска

2. Ален Цаноски

3. Лирим Фејза

4. Исмаил Мехмеди

5. Насер Исмаили


Со Решение на Владата на Р.Мaкедонија именувани се следните членови на Управниот одбор:

1. Оливер Несторовски

2. Живко Гошаревски

3. Роберт Наумовски

4. Саит Абазовски

5. Тони Матлиоски

6. Билјана Спасеска

7. Мерита Демири

8. Фестиме Дервиши

9. Јана Костадиновска


ВД Директор:

- Урим Ахмеди

 

Кој е онлајн

Има 27 гости присутни

Пребарувач

Анкета

Дали ви се допаѓа страната?