Јавно претпријатие за водоснабдување СТУДЕНЧИЦА Кичево

Ресертификација на стандардот за менаџмент со квалитет ISO 9001:2008 PDF Печати Е-пошта

Јавното претпријатие за водоснабдување Студенчица Кичево успешно го помина процесот за ресертификација на Системот за менаџмент со квалитет согласно барањата на стандардот ISO 9001:2008. Валидноста на новиот сертификат, издаден од сертификационата куќа MQS - Македонска организација за сертификација и оценување е до 14.09.2018 година.
Со тоа, Јавното претпријатие Студенчица Кичево потврдува дека ги уважува своите корисници, ги разбира нивните  потреби и очекувања, со настојување целосно да се задоволат сите страни.

ISO 9001 mk

 

ISO 9001 en

 

Кој е онлајн

Има 28 гости присутни

Пребарувач

Анкета

Дали ви се допаѓа страната?