Јавно претпријатие за водоснабдување СТУДЕНЧИЦА Кичево

SCADA систем PDF Печати Е-пошта

SCADA ситемот на ЈП Студенчица Кичево служи за воведување на мерење на сите превземени количини на вода од страна на корисниците на водоводот.

Основни карактеристики на SCADA системот се:

- Автоматско управување со распределбата на вода врз основа на предефинирани протоци и количини во зависност од расположливата количина на вода

- Сигнализации и аларми за разни пореметувања во системот

- Визуелизација на системот и негово целосно пратење од едно место

- Снимање на податоците во бази на податоци и нивна обработка

- Брз проток на информациите

- Видео надзор за мерни станици

- Фотоволтаични системи за мерно регулациони станици

 

Повеќе слики во галерија.

scada1

scada2

1

scada8

 

Кој е онлајн

Има 13 гости присутни

Пребарувач

Анкета

Дали ви се допаѓа страната?